Welkom/Ctc

Welkom

op de website van Zwembad “Dol-fijn”, het oudste overdekte zwembad op Schouwen Duiveland. Sinds 1969 leggen wij hier de basis voor de noodzakelijke veiligheid in ons zo mooie maar ook zo waterrijke gebied. Ons zwembad is gelegen in het hart van het dorp aan de Weth. van Klinkenstraat nr. 9 in Nieuwerkerk. Bent u geïnteresseerd in het ontstaan van het zwembad, ga dan naar onze pagina geschiedenis. Verder kunt u op onze website van alles lezen over de lessen die gegeven worden. Van babyzwemmen tot aan zwemles voor volwassenen, van Fifty-fit tot aan snorkelen en survivallessen voor doelgroepen. En uiteraard is er voor vrijzwemmen voor kinderen en banen zwemmen voor volwassenen ook wekelijks tijd ingeruimd.

Contact:

Stichting Zwembad Dol-fijn
Weth. van Klinkenstraat 9
4306 CT Nieuwerkerk
Tel: 0111-641383 / E-mail: info@zwembaddolfijn.nl

Heeft u vragen en/of opmerkingen, bel of mail ons! (Mochten we onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, spreekt u dan alstublieft in op de voice mail. Vermeldt uw naam, telefoonnummer en vraag. U wordt dan z.s.m. door ons teruggebeld)

Wilt u uw kind opgeven voor zwemlessen, open dan onderstaand worddocument: aanmeldformulier nieuwe leerling

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Personeel zwembad Dol-fijn

Inschrijfformulier nieuwe leerling:

Download het formulier, vul het in, sla het op op uw pc en mail het ingevuld retour naar: info@zwembaddolfijn.nl

Aanmeldformulier nieuwe leerling

Voor u het formulier download, kijkt u eerst even op de pagina zwemlessen voor de bijzonderheden m.b.t. dagen dat er zwemlessen worden gegeven en uw voorkeur daarin.

Licentie Zwem-ABC

Wist u dat de zwemlessen in zwembad Dol-fijn gegeven worden volgens de nieuwste Zwem-ABC licentie?

De Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Wat houdt de Licentie Zwem-ABC in?

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwem-eisen – de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s, afgekort ENZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid, waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC.