Geschiedenis

Aan de westkant van het dorp stond de boerderij van de familie Gaanderse, bestaande uit een woning en een schuur.

Bij de watersnoodramp in 1953 werd de schuur dermate beschadigd dat sloop noodzakelijk was. In 1954 werd de schuur herbouwd.

Enige jaren later kwam de gemeente Duiveland met een plan het dorp aan de westkant uit te breiden met woningbouw.

De familie Gaanderse verkocht hun grond aan de gemeente en vertrok met hun bedrijf naar de polder en zo gebeurde het dat de schuur midden tussen de woningen kwam te staan.

Maar omdat de schuur solide was gebouwd vond men het zonde deze af te breken en aangezien er op het eiland Schouwen-Duiveland geen overdekt zwembad was kwam de toenmalige gemeenteopzichter, dhr. Schuilingh, met een voortvarend plan om in de schuur een zwembad te creëren.

Met hulp van de bevolking werd door middel van renteloze obligaties van de gemeente een bedrag van ƒ. 20.000,- ingezameld en kon de verwezenlijking van het zwembad beginnen.

Medio 1969 werd het zwembad “open gezwommen” door de aangestelde badmeester de heer Groenberg en de heren D. van der Wielen en J. van Sluis.

Om een naam te bedenken voor het bad werd een wedstrijd onder de bevolking uitgeschreven. Het resultaat was dat het zwembad de naam kreeg van “Dol-fijn”.

In 1998 stelde het college van B en W de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland voor het zwembad, om financiële redenen, te sluiten.
Dat voornemen was in 1999, het jaar waarin zwembad Dol-fijn 30 jaar bestond, aanleiding voor de bevolking van Nieuwerkerk en omliggende woonkernen hiertegen krachtig bij de politiek te protesteren.

Een gevormde werkgroep “behoud zwembad Dol-fijn” en de dorpsraad van Nieuwerkerk, onder de bezielende leiding van dhr M.Overbeeke, bond de strijd aan met het gemeentebestuur teneinde het zwembad te behouden.

Er werd een stichting zwembad Dol-fijn in het leven geroepen en met steun van meer dan 500 donateurs werd in september 2000 het beheer en de exploitatie van het zwembad overgenomen van de gemeente.

Een gemeentelijke subsidie voor de tijd van 5 jaren waarborgde, voorlopig, het voortbestaan van het bad. Reeds in het jaar 2003 ging het bestuur van de stichting opnieuw de strijd aan met de gemeente om ook nà 2005 het zwembad verder te exploiteren. Na moeizame onderhandelingen met maar liefst 3 wethouders werd met de gemeente in 2005 een nieuwe 10-jarige overeenkomst getekend. Zelfs een minimale gemeentelijk subsidie weerhield de stichting er niet van de exploitatie van het zwembad voort te zetten.

Ook in 2012 heeft de Raad van de gemeente Schouwen-Duiveland een besluit genomen om de exploitatie-overeenkomst tussen de gemeente en de stichting zwembad Dol-fijn te Nieuwerkerk met ingang van 1 september 2014 te verlengen met 5 jaren. Eind 2017 zijn de gemeente-raadsleden opnieuw door het bestuur van Dol-fijn benaderd voor het verlengen van de huidige exploitatie-overeenkomst.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en met de steun van veel donateurs en sponsors is het voortbestaan van ons unieke zwembad “Dol-fijn” in Nieuwerkerk voor de komende jaren zeker gesteld.