Zwemlessen

Baby- en peuter zwemmen

Voor baby’s vanaf 4 maanden en peuters tot 4 jaar is er op vrijdagmorgen baby- en peuter zwemmen in ons bad.
Het is de bedoeling dat hierbij een ouder/verzorger het kind in het water begeleidt. Voor deze groep kinderen kan worden beschikt over speciale aankleedkussens en een box. De watertemperatuur is aangepast naar 32° C. U kunt van deze lessen niet verwachten dat uw kind “even leert zwemmen”; wèl leert uw kind op een plezierige wijze de mogelijkheden van het water onderscheiden en ermee vertrouwd te raken. Dit vertrouwd maken zal aan de leeftijd van het kind worden aangepast door op een speelse manier te laten ervaren

Dat water prettig en plezierig is. D.m.v. een opbouwend lesprogramma wordt getracht de volgende doelstellingen te realiseren:

 • Zelfredzaamheid
 • Stimuleren en ontwikkelen van de motoriek
 • Het ontdekken van drijfvermogen en voortstuwende bewegingen

Ook wordt geprobeerd zoveel als mogelijk is tegemoet te komen aan de bewegingsdrang van uw kind.

Het werken met baby’s en peuters vraagt een speciale aanpak. U als ouder/verzorger heeft hierin een grote rol. U gaat samen met uw baby of peuter het water in; wij zorgen voor de aanwijzingen. Al snel zult u een unieke vertrouwensband met uw kind/pupil ervaren.

Wanneer worden de lessen gegeven?
Op vrijdagmorgen:
– 08.45 tot 09.30 uur
– 09.30 tot 10.15 uur

Kleuter zwemmen

Vanaf 4 jaar kunnen kleuters starten met zwemles. Omdat kinderen van die leeftijd vaak nabij water spelen en tijdens vakanties ook dikwijls met water in aanraking komen, verzorgen wij kleuterzwemlessen. Deze lessen worden 1x per week gegeven en duren 30 minuten, aangezien de concentratie bij de meeste kleuters nog niet langer mogelijk is. De zwemlessen zijn verder hetzelfde als voor kinderen vanaf 5 jaar, die 45 minuten zwemmen. U kunt uiteraard zelf kiezen op welke leeftijd u wilt beginnen met de zwemlessen.

Uw kind begint in het z.g. VOORTRAJECT. Doelstelling is het watervrij maken, d.w.z.:

 • Het verdragen van spetteren
 • Diepte oefeningen
 • Drijven – zweven – zinken
 • Draaien en kantelen
 • Springen en voortbewegen in diep water en terugkomen naar de kant

Hierna gaat uw kind naar het z.g. hoofdtraject. Doelstelling hierbij is;

 • Schoolslag benen
 • Rugslag benen
 • Rugcrawl benen
 • Borstcrawl benen

Dit alles wordt ook in diep water geoefend om de zelfredzaamheid van uw kind te bevorderen.

A-B-C Zwemles jeugd

Het zwem A-B-C bestaat uit een ononderbroken opleiding met 3 zwemdiploma’s die allen op een heldere manier worden aangeboden, waarbij de kinderen zoveel mogelijk op één niveau zwemmen. Dit gebeurt volgens het moderne zwemonderwijs, dat uitgaat van het ontdekkend leren en het natuurlijk drijfvermogen, c.q. algemene principes van het water en kind. Tevens wordt er gedifferentieerd lesgegeven, zodat uw kind op zijn eigen niveau oefent. Hierdoor zal het ene kind sneller doorschuiven dan het andere. Raak niet in paniek, elk kind heeft zijn/haar eigen tempo.

Bad 1: De Watergewenningsles. Deze bestaat uit het watervrij maken van uw kind. Het verdragen van spetters en het kunnen drijven op buik en rug.

Bad 2: De beenslaggroep. In deze groep wordt de beenslag geleerd op buik en rug. Er wordt ook begonnen met Borst en Rugcrawl.

Bad 3: De Beginnende Combinatie. In deze groep wordt de armslag geleerd bij de beenslag op de buik. Verbeteren rugzwemmen, Borstcrawl en Rugcrawl.

Bad 4: De gevorderde Combinatie. In deze groep worden de zwemslagen verbeterd en wordt het hulpmiddel afgebouwd. Onder water zwemmen wordt geoefend.

Bad 5: De A-Les. In deze groep ga je oefenen voor het A-Diploma.

Er wordt per kind gekeken of ze door kunnen naar een volgend groepje.

Ze krijgen dan een briefje mee waar de dag en tijd op staan, als ze bevorderd worden.

Heeft u vragen dan kunt u naar het zwembad bellen tel: 0111-641383

Indien wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, kunt u inspreken op het antwoordapparaat.

Spreek uw naam en telefoonnummer in dan wordt u door ons teruggebeld.

Wanneer worden de lessen gegeven?

A-les
Maandag t/m vrijdag tussen 15.45 en 19.15 uur
klik hier voor tarieven

B-les
Maandag t/m vrijdag tussen 15.45 en 19.15 uur
klik hier voor tarieven

C-les
Dinsdag 17.30 – 18.15 uur
Woensdag 17.30 – 18-15 uur
klik hier voor tarieven

Volwassen les
Donderdag 18.15 – 19.00 uur
klik hier voor tarieven

Diploma zwemmen

Een aantal keren per jaar wordt er afgezwommen. Als uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking komt, krijgt hij/zij een briefje mee met de uitnodiging om te komen proef zwemmen. Dit proef zwemmen gebeurt in zwembad Dolfijn op zaterdagochtend. Als uw zoon/dochter hiervoor “slaagt”, mag het de week erop, ook weer op zaterdag, afzwemmen in Sportcentrum Laco in Zierikzee. Dit examen wordt afgenomen door het personeel van zwembad Dolfijn, al dan niet onder het toeziend oog van een gecommitteerde van de KNZB. Als uw zoon/dochter het diploma heeft behaald wordt dit direct na het zwemmen overhandigd. Als ouders/grootouders kunt u de sfeer proeven, want u mag in de zwemzaal aanwezig zijn gedurende het diploma zwemmen zodat u nog wat foto’s kunt maken.

Tijdens het proef zwemmen worden er altijd onderwater foto’s gemaakt van de kinderen. Na afloop van het proefzwemmen kunt u de foto van uw kind bekijken en bestellen. Als u de foto bestelt dient u deze gelijk na het proefzwemmen af te rekenen met de fotograaf. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 Wij zorgen er dan voor dat de foto wordt toegevoegd aan het diploma.

Bij het proefzwemmen levert u ook een formulier in waarin u kunt aangeven of u een A-, B- of C medaille wilt kopen voor uw kind. De kosten van € 3,00 vindt u terug op de factuur voor het diploma zwemmen, welke u via de mail ontvangt. Wij zorgen ervoor dat ook deze medaille wordt toegvoegd aan de diploma map. 

Kosten voor het proef zwemmen, diploma zwemmen en diploma te voldoen tijdens het proefzwemmen.
klik hier voor tarieven

Medaille € 3,00
Onderwater foto € 5,00
( de foto dient besteld en betaald te worden na het proefzwemmen)