Welkom

Welkom op de website van Zwembad “Dol-fijn”. Ons zwembad is gelegen in het hart van het dorp aan de Weth. van Klinkenstraat in Nieuwerkerk.

Corona update 18 december 2021

De aangekondigde maatregelen van zaterdag 18 december j.l. zijn helaas ook van invloed op het gebruik van het zwembad. Maar er is wel goed nieuws voor de zwemlessen.

De zwemlessen voor het A, B en C diploma mogen gewoon doorgaan tot 17.00 uur! Ook therapeutisch zwemmen is toegestaan. 

Voor alle andere doelgroepen is het zwembad helaas tot nader order gesloten. Zodra e.e.a. weer verandert, zullen wij dit direct via de site communiceren.

Corona update 29 november

Met de nieuwe maatregelen van vrijdag 26 november j.l. moet ook het zwembad de komende 3 weken om 17.00 uur de deuren sluiten.De meeste lessen kunnen gelukkig doorgaan. Een aantal ervan zijn verzet naar de zaterdagochtend en zaterdagmiddag. De ouders/verzorgers zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Speelzwemmen: De komende 3 weken is de tijd van het speelzwemmen op de woensdagmiddag gewijzigd in:      van 13.30 uur tot 14.30 uur

Het Banenzwemmen op donderdagavond kan ook de komende weken niet plaatsvinden. Maar op dinsdag en vrijdag kunt u natuurlijk wel op de gebruikelijke tijden baantjes zwemmen.

We houden u op de hoogte. Dank voor uw begrip en medewerking.

CORONA UPDATE 6 november

Beste bezoekers van zwembad Dol-fijn,

Helaas zijn de nieuwe maatregelen, die door het kabinet zijn opgelegd, ook deze keer weer van invloed op alle zwembaden, dus ook in ons zwembad.

Gelukkig kunnen alle activiteiten doorgaan en komen de aanpassingen grotendeels overeen met wat we al gewend waren net voordat de maatregelen van tafel gingen. Daar sluiten we graag op aan.

Dit zijn in het kort de maatregelen die we behoren te volgen vanaf 6 november a.s. en die gelden voor alle gebruikers en bezoekers van ons zwembad.

  • Leszwemmen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar mag zonder beperkingen.

Ouders van kinderen die naar zwemles gaan en die binnen komen dienen hun QR code te kunnen tonen. Ouders die niet gevaccineerd en geen test kunnen laten zien  kunnen hun kinderen bij de voordeur afzetten en ze met makkelijke kleding, met daaronder de zwemkleding brengen.

  • Om toegang te verkrijgen tot  het zwembad is  voor personen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. (Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn ,  zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan zwembadpersoneel, leerkrachten en vrijwilligers.)
  • Bij de kassa van het zwembad zal een QR-code scanning plaatsvinden en een ID getoond moeten worden, voor iedereen vanaf 18 jaar.
  • Indien je niet kan voldoen aan bovenstaande, dan mag je helaas de ruimte waar de zwemactiviteit plaatsvindt niet betreden.
  • Vanaf de leeftijd van 13 jaar ben je verplicht een mondkapje te dragen in de hal van het zwembad.
  • Er is een dringend advies om buiten het water 1,5 m afstand te houden. De hal van het zwembad is niet zo heel groot, daarom verzoeken wij u om zoveel mogelijk buiten te wachten of via de buitentribune de les te volgen.

We maken een uitzondering voor de kinderen die voor het eerst op les komen en in badje 1 zitten (kleuter- en watergewenningslessen). Zij mogen met hun kind mee naar binnen om hen te helpen met aan- en uitkleden voor de les. Daarna verzoeken wij u om het zwembad te verlaten.

Voor de hogere groepen, badje 2, 3, 4 en 5 zouden we het fijn vinden als u de kinderen in gemakkelijke kleding, met daaronder de zwemkleding brengt.

Wel willen we graag 2 ouders die elke les (1 voor de jongenskleedkamer en 1 voor de meisjeskleedkamer) toezicht willen houden tijdens het uit- en aankleden. In het zwembad ligt er in de hal een lijst klaar waarop u uw naam kunt invullen. Graag in overleg met elkaar. Aangezien juf Marianne en juf Colinda aan het lesgeven zijn zou dit voor hen een grote hulp zijn en ook iedereen een veilig gevoel geven als er toezicht is in de kleedkamers. Alle andere ouders verzoeken we om buiten te wachten.

We begrijpen dat dit voor de ouders en kinderen een vervelende situatie is maar op deze manier hopen we alles te doen om ervoor te zorgen dat veiligheid gewaarborgd wordt en wij Corona-vrij kunnen blijven.

We vertrouwen erop dat u deze aanwijzingen wilt opvolgen zodat we op een veilige manier weer aan de zwemlessen kunnen beginnen met alle groepen.

Dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

bestuur en personeel zwembad Dol-fijn.

 

   

Het zwemzeil waar kinderen doorheen moeten leren zwemmen was aan vervanging toe. Binnen één dag hadden we een nieuw zeil!! Met dank aan Zeilmakerij Nieuwerkerk die deze vervanging gesponsord heeft.

                 

 

 

 

 

NOODKREET

Onlangs hebben wij een NOODKREET bij heel veel mensen wonende in Nieuwerkerk, Oosterland, Sirjansland, Ouwerkerk, Capelle en Dreischor in de brievenbus gestopt.

Waarom?

Vanwege de onverwachte Corona pandemie hebben we een tijd lang het zwembad moeten sluiten. De kosten liepen door, maar er waren geen inkomsten. Alleen een deel van de lonen werd door de overheid gecompenseerd. Aangezien wij een Stichting zijn, zonder winstoogmerk, en wij afgelopen jaren fors hebben moeten inleveren op de subsidie van de gemeente Schouwen-Duiveland, zijn onze reserves ongeveer nul. Daarom zijn wij een actie gestart middels het verspreiden van de noodkreet.

Wilt u ons helpen en kunt u iets missen?

U kunt uw vrijwillige donatie overmaken naar:

NL 88 RBRB 0790 1920 71 t.n.v. Stichting zwembad Dol-fijn Nieuwerkerk

Sponsoring

U kunt ons ook helpen door ons te sponsoren. Vanaf een bedrag van €150 per jaar wordt als dank een sponsorbord in zwembad opgehangen met uw naam en/of logo erop, zoals u dat wenst. Zowel voor bedrijven als particulieren. Wilt u informatie over de sponsormogelijkheden? Neem dan contact op met het zwembad via de email of telefoon. Kijk voor de contactgegevens onder het kopje “contact”.

Heel hartelijk dank, mede namens de talrijke gebruikers, het personeel en de vrijwilligers.

Bestuur stichting Dol-fijn.


Licentie Zwem-ABC

Wist u dat de zwemlessen in zwembad Dol-fijn gegeven worden volgens de nieuwste Zwem-ABC licentie?

De Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Wat houdt de Licentie Zwem-ABC in?

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwem-eisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden, waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC.