Welkom

Welkom op de website van Zwembad “Dol-fijn”. Ons zwembad is gelegen in het hart van het dorp aan de Weth. van Klinkenstraat in Nieuwerkerk.

Corona update 7 juni 2021

GOED NIEUWS!!

We zijn heel blij met de verruimingen die zaterdag 5 juni zijn ingegaan. Vanaf deze datum zijn groepsactiviteiten weer toegestaan!

Op woensdag 9 juni start het vrijzwemmen voor de kinderen. Van 14.15 tot 15.45 uur

 

Op vrijdag 11 juni:

Start ouder en kind zwemmen in 2 groepen

Start vereniging d’Antilopen

Start Fifty-fit (voor deze groepsactiviteit is reserveren verplicht i.v.m. beperkte plaatsen)

Reserveren blijft ook verplicht voor banenzwemmen.

Opgeven kan via de mail, telefonisch of bij de kassa van het zwembad. Zij die zich hiervoor al hadden opgegeven kunnen nog steeds op diezelfde tijd komen.

Dinsdagmiddag van 11.45 tot 12.45 uur

Donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

Vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur.

Plaatsen zijn beperkt. Vol is vol.

Info@zwembaddolfijn.nl

0111-641383

Omdat we de richtlijnen m.b.t. de zwemlessen nog steeds in acht moeten nemen mogen ouders niet binnen de zwemlessen volgen. Ze moeten naar buiten. Met dank aan Hanse Staalbouw, hebben we nu een geweldige  buitentribune, waarop u tijdens de zwemles door de ramen naar de vorderingen van uw kind kunt kijken.

   

Het zwemzeil waar kinderen doorheen moeten leren zwemmen was aan vervanging toe. Binnen één dag hadden we een nieuw zeil!! Met dank aan Zeilmakerij Nieuwerkerk die deze vervanging gesponsord heeft.

                 

 

 

 

 

NOODKREET

Onlangs hebben wij een NOODKREET bij heel veel mensen wonende in Nieuwerkerk, Oosterland, Sirjansland, Ouwerkerk, Capelle en Dreischor in de brievenbus gestopt.

Waarom?

Vanwege de onverwachte Corona pandemie hebben we een tijd lang het zwembad moeten sluiten. De kosten liepen door, maar er waren geen inkomsten. Alleen een deel van de lonen werd door de overheid gecompenseerd. Aangezien wij een Stichting zijn, zonder winstoogmerk, en wij afgelopen jaren fors hebben moeten inleveren op de subsidie van de gemeente Schouwen-Duiveland, zijn onze reserves ongeveer nul. Daarom zijn wij een actie gestart middels het verspreiden van de noodkreet.

Wilt u ons helpen en kunt u iets missen?

U kunt uw vrijwillige donatie overmaken naar:

NL 88 RBRB 0790 1920 71 t.n.v. Stichting zwembad Dol-fijn Nieuwerkerk

Sponsoring

U kunt ons ook helpen door ons te sponsoren. Vanaf een bedrag van €150 per jaar wordt als dank een sponsorbord in zwembad opgehangen met uw naam en/of logo erop, zoals u dat wenst. Zowel voor bedrijven als particulieren. Wilt u informatie over de sponsormogelijkheden? Neem dan contact op met het zwembad via de email of telefoon. Kijk voor de contactgegevens onder het kopje “contact”.

Heel hartelijk dank, mede namens de talrijke gebruikers, het personeel en de vrijwilligers.

Bestuur stichting Dol-fijn.


Licentie Zwem-ABC

Wist u dat de zwemlessen in zwembad Dol-fijn gegeven worden volgens de nieuwste Zwem-ABC licentie?

De Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Wat houdt de Licentie Zwem-ABC in?

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwem-eisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden, waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC.