Welkom

Welkom op de website van Zwembad “Dol-fijn”. Ons zwembad is gelegen in het hart van het dorp aan de Weth. van Klinkenstraat in Nieuwerkerk.

Herstart zwemlessen 29 maart 2021!

Eindelijk is het dan zover!! De werkzaamheden zijn afgerond en we kunnen weer beginnen met de zwemlessen aan kinderen t/m 12 jaar. En ook het schoolzwemmen gaat komende week weer van start. Het bestuur heeft samen met de zwemonderwijzeressen een rooster gemaakt voor de particulaire zwemlessen die maandag 29 maart weer van start kunnen!!

We houden ook dan de geldende maatregelen van het RIVM in acht wat betekent dat de kinderen alleen naar binnen gaan en zich zelf omkleden en de ouders buiten wachten. Per groep mogen 2 ouders helpen. Met uitzondering van de kinderen van badje 1. Zij mogen nog geholpen worden met uit- en aankleden door hun ouders. Daarna verlaten de ouders het zwembad.

Met dank aan Hanse Staalbouw, hebben we nu een geweldige  buitentribune, waarop u tijdens de zwemles door de ramen naar de vorderingen van uw kind kunt kijken.

   

Hieronder vindt u het schema van de normale zwemles van uw kind met daarachter de  inhaallessen. De normale zwemles blijft in die periode doorgaan. Daar komt dan een extra les per week bij gedurende 2 weken.  Het is voor ons niet mogelijk om te schuiven met de kinderen in verschillende lessen vanwege de niveaus en de lesopbouw. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

We kijken er naar uit om alle kinderen komende week weer te ontmoeten!!

maandag

Dag en badje Normale tijd Extra lesdagen Tijd
maandag badje 4 15.45-16.30 wo 31-3 en 7-4 en 14-4 14.30-15.15
maandag badje 3 16.30-17.15 wo 31-3 en 7-4 en 14-4 15.15-16.00
maandag badje 1 17.15-18.00 wo 31-3 en 7-4 en 14-4 14.30-15.15
maandag badje 2 18.00-18.45 wo 31-3 en 7-4 en 14-4 15.15-16.00

Aangezien 2de Paasdag op een maandag is hebben de maandaglessen een extra woensdag, zo komt iedereen aan de 5 lessen deze periode.

dinsdag

Dag en badje Normale tijd Extra lesdagen Tijd
dinsdag kl badje 1 15.30-16.00 do  1-4 en 8-4 15.30-16.00
dinsdag badje 4 16.00-16.45 za  3-4 en 10-4 11.45-12.30
dinsdag badje 1 16.00-16.45 za  3-4 en 10-4 08.30-09.15
dinsdag badje 3 16.45-17.30 za  3-4 en 10-4 08.30-09.15
dinsdag badje 2 16.45-17.30 za  3-4 en 10-4 09.15-10.00
dinsdag badje 1 17.30-18.15 za  3-4 en 10-4 10.15-11.00

woensdag

Dag en badje Normale tijd Extra lesdagen Tijd
woensdag C les 16.00-16.45 vrij  2-4 en 9-4 17.15-18.00
woensdag B les 16.45-17.30 vrij  2-4 en 9-4 16.30-17.15
woensdag A les 17.30-18.15 vrij  2-4 en 9-4 15.45-16.30
woensdag zwv 18.15-19.00 di   30-3 en 6-4 18.15-19.00
woensdag surv 19.00-19.45 di   30-3 en 6-4 19.00-19.45

donderdag

Dag en badje Normale tijd Extra lesdagen Tijd
donderdag badje 3 16.00-16.45 za  3-4 en 10-4 10.15-11.00
donderdag badje1 16.00-16.45 za  3-4 en 10-4 11.00-11.45
donderdag badje 3/4 16.45-17.30 za  3-4 en 10-4 11.00-11.45
donderdag badje 2 16.45-17.30 vrij 2-4 en 9-4 18.00-18.45
donderdag badje 2 17.30-18.15 za   3-4 en 10-4 11.45-12.30
donderdag badje 3 17.30-18.15 za   3-4 en 10-4 09.15-10.00

vrijdag

Dag en badje Normale tijd Extra lesdagen Tijd
vrijdag kl badje 1 16.00-16.30 wo 31-3 en 7-4 16.15-16.45
vrijdag A les 16.30-17.15 wo 31-3 en 7-4 16.45-17.30
vrijdag B les 17.15-18.00 wo 31-3 en 7-4 17.30-18.15

Corona update maart 2021

De zwembaden mogen weer open m.i.v. 16-03-2021 v voor kinderen tot en met 12 jaar, volgens de berichtgeving van het RIVM.

We zijn natuurlijk heel blij dat we weer mogen starten met de zwemlessen. Maar ….op dit moment is heropening van het zwembad helaas nog niet mogelijk omdat er nog groot-onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. We verwachten wel dat deze op korte termijn gereed zijn.

We zien er naar uit om de kinderen weer les te mogen geven, zoals we dat ook voor de lockdown georganiseerd hadden volgens de maatregelen van het RIVM.

Corona update januari 2021

Helaas is het zwembad tot minimaal dinsdag 9 februari gesloten in verband met de nieuwste maatregelen tegen Corona van de Rijksoverheid.

Wij zullen u uiteraard verder informeren wanneer we weer open mogen gaan!


Corona-update 16-11-2020

A.s. donderdag, 19 november mogen we de lessen weer starten, die we 2 weken geleden moesten stoppen.  Alleen de lessen voor fifty-fit kunnen helaas nog niet starten, omdat er te weinig ruimte is om de afstand van minimaal 1,5 aan te kunnen houden.

Banenzwemmen kan nu op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur of van 14.00 -15.00 uur. U moet zich vooraf wel eerst aanmelden. Dit kan in het zwembad of via de email (info@zwembaddolfijn.nl).

Ook voor baby/peuterzwemmen dient u zich vooraf aan te melen.

Op de woensdagmiddag kan als vanouds vrij gezwommen worden. Hier hoeven kinderen zich niet vooraf voor aan te melden.

Op de woensdagmiddag kan als vanouds vrij gezwommen worden. Hier hoeven kinderen zich niet vooraf voor aan te melden.

Afzwemmen

Ook mogen de kinderen weer afzwemmen. Waarschijnlijk gaat dit op zaterdag 28 november plaatsvinden. Uiteraard worden de kinderen die mogen afzwemmen hierover nog geïnformeerd.


Corona-update 5-11-2020

Helaas moeten we het zwembad 2 weken sluiten in verband met de nieuwste maatregelen tegen Corona. Gisteravond bleek dat we toch niet de zwemlessen voor kinderen mochten voortzetten, ondanks dat het eerder wel zo vermeld stond op de website van de Rijksoverheid.

Wij zullen u uiteraard verder informeren wanneer we weer open mogen gaan!


NOODKREET

Onlangs hebben wij een NOODKREET bij heel veel mensen wonende in Nieuwerkerk, Oosterland, Sirjansland, Ouwerkerk, Capelle en Dreischor in de brievenbus gestopt.

Waarom?

Vanwege de onverwachte Corona pandemie hebben we een tijd lang het zwembad moeten sluiten. De kosten liepen door, maar er waren geen inkomsten. Alleen een deel van de lonen werd door de overheid gecompenseerd. Aangezien wij een Stichting zijn, zonder winstoogmerk, en wij afgelopen jaren fors hebben moeten inleveren op de subsidie van de gemeente Schouwen-Duiveland, zijn onze reserves ongeveer nul. Daarom zijn wij een actie gestart middels het verspreiden van de noodkreet.

Wilt u ons helpen en kunt u iets missen?

U kunt uw vrijwillige donatie overmaken naar:

NL 88 RBRB 0790 1920 71 t.n.v. Stichting zwembad Dol-fijn Nieuwerkerk

Sponsoring

U kunt ons ook helpen door ons te sponsoren. Vanaf een bedrag van €150 per jaar wordt als dank een sponsorbord in zwembad opgehangen met uw naam en/of logo erop, zoals u dat wenst. Zowel voor bedrijven als particulieren. Wilt u informatie over de sponsormogelijkheden? Neem dan contact op met het zwembad via de email of telefoon. Kijk voor de contactgegevens onder het kopje “contact”.

Heel hartelijk dank, mede namens de talrijke gebruikers, het personeel en de vrijwilligers.

Bestuur stichting Dol-fijn.


Licentie Zwem-ABC

Wist u dat de zwemlessen in zwembad Dol-fijn gegeven worden volgens de nieuwste Zwem-ABC licentie?

De Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Wat houdt de Licentie Zwem-ABC in?

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwem-eisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden, waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC.